Actuele emissie
Nieuws
Beperkte bezetting
Contact
(088) 020 60 60
info@cvcom.nl

De Vereenigde Compagnie Scheepsinvesteringen BV


Disclaimer

Deze disclaimer is zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van dit beveiligde deel van onze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van dit deel van deze website worden aangeboden.

De gegevens op deze website worden alleen beschikbaar gesteld om informatie te verstrekken. Hoewel De Vereenigde Compagnie Scheepsinvesteringen B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de website verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze website, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak.

De Vereenigde Compagnie Scheepsinvesteringen B.V. is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken en is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Bij verschillen tussen originele rapportages en op deze website verkregen informatie zijn de originele rapportages bindend.

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze website met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van De Vereenigde Compagnie Scheepsinvesteringen B.V. te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door De Vereenigde Compagnie Scheepsinvesteringen B.V. is geautoriseerd.